VED

Veden är kluven och kapad i 30 cm eller 50 cm längder
Kan fås i storsäck eller småsäck

Leveransvillkor: Fritt Skote

Beskrivning Pris
3 meters längder 320 kr/m3
Kapad och kluven 640 kr/ m3

Moms ingår, frakt tillkommer