YRKESINRIKTAD REHABILITERING
  • Rehabiliteringsutredningar
  • Vägledning mot yrke eller utbildning
  • Förmedling av praktikplatser
Kompetens
Arbetsmarknadsverkets vägledarutbildning 1989
Har 10 års erfarenhet från yrkesvägledning för personer med olika arbetshinder
Arbetsmiljöingenjör 2001
Är auktoriserad provtagare 2003
Bred yrkeserfarenhet från skilda branscher

Kompetensen kan verifieras vid anmodan