YTTRE MILJÖ
  • Miljöutredningar
  • Mätningar (buller, ljus, luftkvalitet)
  • Rådgivning
Kompetens
Maskiningenjör 1972
Lantmästarexamen 1988
Arbetsmiljöingenjör 2001
Är auktoriserad provtagare 2003
Bred yrkeserfarenhet från skilda branscher

Kompetensen kan verifieras vid anmodan